regulamin


REGULAMIN

 

1. Katalog działający za pośrednictwem portalu www.raptorfirma.com.pl jest administrowany przez „Raptor Firma” Jan Kurzeja z/s w Wałbrzychu, ul. Długa 3b, posiadający wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej PM Miasta Wałbrzycha Nr ewid. 25234 i stanowi jego własność.


2. Katalog nie prowadzi sprzedaży internetowej


3. Oferta sklepu dostępna jest w siedzibie firmy


4. Katalog zamieszczony na stronach umożliwia przeglądanie oferty firmy.


5. Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego oraz nie stanowią zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego.


6. Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od wizerunków prezentowanych na stronie internetowej Katalogu. Zamieszczone opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być podstawą reklamacji. Są opracowane na podstawie materiałów producentów bądź dystrybutorów, stąd też Katalog, mimo dołożenia wszelkich starań, nie może gwarantować ich zgodności ze stanem faktyczno-prawnym.


7. W sprawach nie określonych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.


8. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikłych z umowy jest sąd właściwy dla siedziby “Raptor Firma” Jan Kurzeja.


Wałbrzych, 20.04.2018